Eidsvoll Orienteringslag

Eidsvoll Orienteringslag

Invitasjon til årsmøte for 2021

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 13. Jan 2022

Det innkalles med dette til årsmøte for Eidsvoll Orienteringslag onsdag 2. mars 2022.

Sted: Skistua Eidsvoll verk evt MS Teams (digitalt).  Dette kan bli endret på kort varsel.

 

Tid: kl. 19:00

 

SAKLISTE:

  • Godkjenning av innkalling.
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive protokollen
  • Behandle årsmeldingen for 2021
  • Behandle regnskapet for 2021
  • Saker fra styret
  • Innkomne forslag
  • Behandle budsjettet for 2022
  • Valg

I henhold til o-lagets lover §14 vil saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet, dette vil skje på o-lagets nettsider.

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, altså innen 16. februar 2022. Sendes til styret@eidsvollorientering.no 


For styret i Eidsvoll o-lag,

Roar Saxhaug

Leder0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline