Eidsvoll OL og Raumar Orientering

Postet av Øystein Bieltvedt Skeie den 9. Mai 2024

På årsmøtet i Eidsvoll OL 20. mars 2024 ble vedtatt at Eidsvoll OL er et selveiende og frittstående idrettslag. Dette innebærer at Eidsvoll OL ikke er en «lokalklubb» i Raumar Orientering, men at Eidsvoll OL og Raumar Orientering må være to likeverdige idrettslag.

Se hele vedtaket i årsmøteprotokollen og bakgrunnen for vedtaket i saksdokumentene til årsmøtet.

Vi vil her informere om de praktiske konsekvensene av dette vedtaket for medlemmer av Eidsvoll OL som deltar i orienteringskonkurranser. Dette er først og fremst aktuelt for ungdom (13-16 år) og juniorer (17-20 år).


Medlemskap

Medlemmer av Eidsvoll OL trenger ikke være medlem av og betale medlemskontingent til Raumar Orientering.

Dere står fritt til å være medlem av det eller de idrettslagene dere ønsker å være medlem av. Dere kan dermed velge å:

  • være medlem av kun Eidsvoll OL.
  • være medlem av både Eidsvoll OL og Raumar Orientering.
  • være medlem av kun Raumar Orientering.
  • ikke være medlem av hverken Eidsvoll OL eller Raumar Orientering.

Innmelding og utmelding av idrettslag er et forhold mellom det enkelte medlem og det aktuelle idrettslaget.

 

Representasjon

I idrettskonkurranser representerer man normalt et idrettslag. «For å kunne representere en klubb tilsluttet NOF, må medlemskap i klubben være ordnet i samsvar med NIFs lov», jf. Norges Orienteringsforbunds konkurranseregler, punkt 8.1.1.

Dette innebærer at:

  • de som kun er medlemmer av Eidsvoll OL, kan kun representere Eidsvoll OL i konkurranser. De har ikke lov til å representere Raumar Orientering i konkurranser, med mindre de melder seg inn i Raumar Orientering.
  • de som er medlemmer av både Eidsvoll OL og Raumar Orientering, kan velge om de ønsker å representere Eidsvoll OL eller Raumar Orientering i konkurranser.

«En løper som er 13 år eller eldre kan ikke skifte klubb mer enn én gang i løpet av kalenderåret», jf. NOFs Bestemmelser om medlemskap og representasjon, punkt 3.1.3.

Det betyr at de av dere som er medlem av både Eidsvoll OL og Raumar Orientering, må velge hvilken klubb dere ønsker å representere. Dere kan ikke bytte mellom å representere Eidsvoll OL og Raumar Orientering, men må velge enten Eidsvoll OL eller Raumar Orientering. Dere kan imidlertid bytte én gang ila. sesongen. Dere kan også bytte mellom sesongene.

 

Stafettlag

Reglene for stafettlag avhenger av hvilket nivå stafetten er på, jf. Norges Orienteringsforbunds konkurranseregler, punkt 8.1.2-8.1.4. 

For NM stafett og nasjonale stafetter kan stafettlag settes sammen på tvers av klubber. Slike lag deltar i ordinær klasse, men skal ikke premieres. Det skal fremgå av lagoppstilling og startliste hvilke klubber som inngår i det sammensatte stafettlaget.

I KM stafett for Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK) praktiseres samme regler som i NM stafett og nasjonale stafetter.

For øvrige kretsløp og nærløp kan det settes sammen stafettlag uten hensyn til klubbtilhørighet. Dette gjelder tradisjonsrike stafetter i AOOK som Kvistkvaset og 15-stafetten. Her kan sammensatte lag delta og bli premiert på lik linje med rene klubblag.

 

Påmeldingskontingenter

All påmeldingskontingent, som ikke er forhåndsbetalt, faktureres etterskuddsvis til norske o-klubber, jf. Norges Orienteringsforbunds konkurranseregler, punkt 17.1.3.

Det betyr at dersom dere representerer Eidsvoll OL i konkurranser mv., så går faktura fra arrangør til Eidsvoll OL. Dersom dere representerer Raumar Orientering i konkurranser mv., så går faktura fra arrangør til Raumar Orientering.

Det har vært etablert praksis at Raumar Orientering viderefakturerer Eidsvoll OL for påmeldingskontingenter for løpere som representerer Raumar Orientering, men som er medlemmer av Eidsvoll OL. Denne praksisen videreføres for konkurranser gjennomført til og med 31. desember 2024.

Fra og med 1. januar 2025 vil Raumar Orientering ikke kunne viderefakturere Eidsvoll OL for påmeldingskontingenter for løpere som representerer Raumar Orientering i konkurranser mv. Fra og med 1. januar 2025 vil påmeldingskontingenter for løpere som representerer Raumar Orientering være et forhold mellom Raumar Orientering og den enkelte.

Eidsvoll OL kan viderefakturere påmeldingskontingenter mv. til medlemmene, og medlemmene har en forpliktelse til å dekke egne påmeldingskontingenter mv. Eidsvoll OL vil som hovedregel ikke viderefakturere påmeldingskontingenter for barn, ungdom og juniorer (opp til og med 20 år), men vil som hovedregel viderefakturere påmeldingskontingenter for seniorer og veteraner (fra og med 21 år). Se nærmere regler i Eidsvoll OLs Retningslinjer for dekning av påmeldingskontingenter.

 

Treninger, samlinger mv.

Raumar Orientering tilbyr treninger for ungdom og junior (13 år og eldre) på torsdager kl. 18:00. Disse treningene er også et tilbud til løpere som ikke er medlem av Raumar Orientering og som representerer Eidsvoll OL i konkurranser. Nærmere informasjon om treningene publiseres på Facebook-gruppa Raumar 13-16.

Eidsvoll OL og Raumar Orientering vil ila. året legge rammene for det videre sportslige samarbeidet for ungdommer og juniorer knyttet til treninger, samlinger og konkurranser.

Ungdom 13-16 år og juniorer 17-20 år oppfordres til å delta på samlinger i regi av AOOK og NOF.

Medlemmer av Eidsvoll OL er som hovedregel selv ansvarlig for å dekke alle kostnader ved reise og overnatting ifm. konkurranser og treningssamlinger. Medlemmer av Eidsvoll OL som representerer Eidsvoll OL kan likevel få dekket enkelte kostnader, jf. Eidsvoll OLs retningslinjer for utgiftsdekning. Dette gjelder særlig for  ungdom og juniorer. Frem til og med 31. desember 2024 gjelder retningslinjene også for medlemmer av Eidsvoll OL som representerer Raumar Orientering.

 

Klubbtøy

Eidsvoll OL er i ferd med å designe eget klubbtøy, i første omgang bestående av overtrekksdress og løpstøy.

Vi tar sikte på å åpne for bestilling av klubbtøy før sommeren. Levering av klubbtøy vil være 6-7 uker etter bestillingsfrist. Det betyr at vi forhåpentligvis har eget klubbtøy i løpet av august.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.