"Ukas løype" 2021

Smitteverntiltakene våren og forsommeren 2020 gjorde at det ikke var mulig å arrangere tradisjonelle klubbløp. Eidsvoll OL arrangerte isteden åpne klubbløp som "koronaspesial", hvor en løype kunne løpes når som helst innenfor en periode på 14 dager.  Vi hadde over 250 starter på de 5 "koronaspesialene" vi arrangerte i 2020, så tiltaket var vellykket.

Det er fortsatt  omfattende smitteverntiltak for å hindre spredning av koronaviruset og det er fortsatt usikkert når ordinære orienteringsløp kan starte opp igjen. Eidsvoll OL viderefører derfor konseptet "koronaspesial" i 2021, men nå under navnet "Ukas løype". Navneskiftet indikerer et ønske om å videreføre tilbudet også når smitteverntiltakene oppheves.

Ukas løype arrangeres på følgende måte:

  • Vi tar sikte på å legge ut nye løyper med 2-3 ukers mellomrom, fortrinnsvis på mandager. Løypene henger ute i 2-3 uker.
  • Løypekart lastes ned i pdf-format fra denne siden. Den enkelte skriver selv ut papirversjon av kartet.
  • Det er fri start i den perioden løypene henger ute.
  • Det er ingen markering av start og mål i terrenget.
  • Det henger postskjermer på alle poster, men ingen stemplingsenheter. Postskjermene må ikke berøres (smitteverntiltak).
  • Løperen tar tiden selv. 
  • Vi oppfordrer løperne til å benytte sportsklokke med gps eller en gps-app for mobiltelefon.
  • Vi oppfordrer løperne til å laste opp gpx-filer med gps-spor på https://www.livelox.com for veivalgsanalyse.
  • "Resultatlister" baseres på gpx-filer lastet opp til LiveLox.

Vi minner om at det er svært viktig at myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. En oversikt over gjeldende forskrifter, regler og anbefalinger, både nasjonale og lokale, finnes hos Eidsvoll kommune.

Dersom du benytter deg av våre tilbud, vil vi gjerne ha deg som medlem. Innmelding i Eidsvoll OL gjøres på eget innmeldingsskjema. Medlemskontingenten for 2021 er kr 150,- for barn (t.o.m. 17 år) og kr 250,- for voksne (f.o.m. 18 år).

Vi tilbyr "Ukas løype" kostnadsfritt. Dersom du har lyst til å betale en frivillig "startkontingent", kan du vipse et valgfritt beløp til Eidsvoll Orienteringslag på #20335. Merk gjerne betalingen med "Ukas løype".

Velkommen til "Ukas løype" 2021!


PeriodeStedKartfilerResultaterLiveLox
31.05-20.06.2021Styrimarka

Parkering ved Februa (Åslettavegen).

Kart på Eventor
A-løype
B-løype
C-løype
A-løype
B-løype
C-løype

Resultater fra EOLs klubbkarusell 31.05.2021 finnes på Brikkesys.
Livelox EOL UL 2021-04

Last ned gpx-fil til PC.
Klikk på lenken over.

Klikk på "Legg til rute" for din løype og last opp gpx-fila.

03.05-23.05.2021Bjørkemarka

Parkering ved badeplassen på Pressand, om lag 1,5 km nordover langs Østre Hurdalsveg fra E6 ved Nebbenes.

Kart på Eventor
Lang
Mellom - lang
Mellom - kort
Kort

MERK: Kartet er fra 1998, så det har skjedd vesentlige endringer i vegetasjonen siden kartet ble utgitt.
Lang
Mellom - lang
Mellom - kort
Kort
LiveLox EOL UL 2021-03
18.04-09.05.2021
Bergermoen

Parkering ved Sundbyvegen, 300 meter sør for innkjøringa til skytebanen, like ved Sundbyvegen 250.

Kart på Eventor

Alternativ parkering ved Lysakerbakken.
Lang løype
Mellomlang løype 1
Mellomlang løype 2
Kort løype

Per 17. april er terrenget tilnærmet snøfritt, men det er noe snø og is i enkelte skyggepartier.

MERK: Små postskjermer (15 cm) med refleksstripe for nattorientering.
Lang løype
Mellomlang løype 1
Mellomlang løype 2
Kort løype
LiveLox EOL UL 2021-0203.04-25.04.2021

Dokkenmoen

Parkering ved Harmens, Doknesgutua 73.

Kart på Eventor

Lang løype
Mellomlang løype
Kort løype - 1
Kort løype - 2

Per 2. april er terrenget tilnærmet snøfritt, men det er noe snø og is i enkelte skyggepartier, bl.a. nede i Julsrudevja i nord og i enkelte mindre lysninger inne i skogen. På lang løype kan sko med pigger være en fordel.

Det er noen nye hogstfelt. Disse er markert med lilla stiplede linjer på kartet.

Lang løype
Mellomlang løype
Kort løype - 1
Kort løype - 2
LiveLox EOL UL 2021-01