Styret

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:

  • at idrettslagets formål ivaretas
  • forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
  • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
  • registrere opplysninger iht. § 3 (2)
  • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
  • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett

Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.


Styret 2022-2023

TillitsvervNavnE-postMobiltelefon
LederØystein Bieltvedt Skeieoystein.skeie [at] gmail.com984 76 313
NestlederRoar Saxhaugroar.saxhaug [at] gmail.com481 78 464
Styremedlem (kasserer)Eivind Engheivindengh [at] hotmail.com908 77 929
Styremedlem (sekretær)Linda Margrethe Tajelinda.taje [at] gmail.com920 13 909
StyremedlemGeir Johan Andersengeir.johan.andersen [at] gmail.com982 52 408
VaramedlemFredrik Larsenfredrik [at] reisefredrik.com957 87 235