Rekrutt-treninger

Eidsvoll orienteringslag arrangerer orienteringstreninger for nybegynnere og rekrutter på mandager kl. 18:00 til 19:30.

Treningene starter opp etter påske (eller når snøen er borte) og varer frem til høstferien, med treningsfri når det er skolefri.

Dette er et allsidig treningstilbud for barn i alderen 8–12 år. Vi legger vekt på å skape et godt miljø der alle blir inkludert og får utfordringer som passer den enkelte.

En trening vil typisk inneholde felles oppvarming bestående av sisten, stafetter og andre aktiviteter som får opp varmen på barna. Deretter følger en kort teoridel før barna får prøve seg på orienteringstekniske øvelser med varierende vanskelighetsgrad. Til slutt er det gjerne en felles avslutning med høy aktivitet, men gjerne også med orienteringstekniske elementer som "EKT-runde" og "Magic square".

I den orienteringstekniske opplæringen følger vi nivåstigen til Norsk Orientering. Nivåstigen beskriver øvelser for en o-teknisk progresjon fra nybegynner til eliteutøver. For ferske rekrutter vil vi først legge vekt på å forstå karttegn, orientere kartet etter terrenget og orientere etter enkle ledelinjer. Viderekommende rekrutter på 11-12 år vil kunne få utfordret seg på bl.a. finorientering med kompass og enkel orientering etter høydekurver.


Vi håper at mange rekrutter har lyst til å prøve seg på orienteringsløp ila. sesongen. Lurer du på hvordan orienteringsløp foregår, så ta en titt her eller spør en av trenerne. En oversikt over terminfestede orienteringsløp finnes på Eventor.

Andre høydepunkt ila. sesongen er helgesamling med de andre orienteringsklubbene på Nordre Romerike, o-troll-leir for 10-12 åringer i regi av orienteringskretsen, samt merkeprøve og sesongavslutning med nattorientering sammen med de andre orienteringsklubbene på Øvre Romerike.

Følg med på eidsvollorientering.no og klubbens Facebook-side for mer informasjon. Rekruttgruppa har også en lukket Facebook-gruppe: "Eidsvoll o-lag rekruttering" for intern kommunikasjon mellom trenere og foresatte i rekruttgruppa.

Vel møtt til orienteringstrening!