Valgkomité

For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet

NIF har utarbeidet en side med nyttige maler mv. for valgkomiteen, se Valgkomité (idrettsforbundet.no) 


Valgkomiteen 2022-2023

TillitsvervNavnE-postMobiltelefon
LederLars Saxhauglsaxhaug [at] online.no
918 64 153
MedlemTom Eidsæther

VaramedlemHege Norstad Maribo