Årsmøte

Årsmøte


Tid


Velkommen til årsmøte på Skistua Eidsvoll Verk

Saksliste (Dokumentene er oppdatert med endringer vedtatt på årsmøtet):


 1. Åpning
 2. Godkjennelse av stemmeberettigede
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.
 5. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 6. Årsberetning 2014
 7. Regnskap 2014
 8. Innkomne saker
 9. Fastsettelse av medlemskontingent
 10. Budsjett 2015
 11. Valg 2015
 12. Avslutning, underskrift av protokoll.

Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.