Invitasjon til årsmøte for 2021

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 13. Jan 2022

Det innkalles med dette til årsmøte for Eidsvoll Orienteringslag onsdag 2. mars 2022.

Sted: Skistua Eidsvoll verk evt MS Teams (digitalt).  Dette kan bli endret på kort varsel.

 

Tid: kl. 19:00

 

SAKLISTE:

  • Godkjenning av innkalling.
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive protokollen
  • Behandle årsmeldingen for 2021
  • Behandle regnskapet for 2021
  • Saker fra styret
  • Innkomne forslag
  • Behandle budsjettet for 2022
  • Valg

I henhold til o-lagets lover §14 vil saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet, dette vil skje på o-lagets nettsider.

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, altså innen 16. februar 2022. Sendes til styret@eidsvollorientering.no 


For styret i Eidsvoll o-lag,

Roar Saxhaug

Leder0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline