Faktura for medlemskontingent 2024

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 11. Mai 2024

Faktura for medlemskontingent for Eidsvoll OL for 2024 er nå sendt ut. Vi håper at alle medlemmer har mottatt e-post med faktura.

For kalenderåret 2024 er medlemskontingenten i Eidsvoll OL:

  • Kr 150,- for barn, ungdom og juniorer (t.o.m. 20 år / født 2004 og senere) 
  • Kr 250,- for seniorer og veteraner (f.o.m. 21 år / født 2003 og tidligere) 
  • Kr 400,- for familier (foresatte med barn t.o.m. 20 år)

Er du medlem men ikke har mottatt faktura, så kan det skyldes at vi har registrert feil e-postadresse i vårt medlemsregister. Ta i så fall kontakt med kasserer i Eidsvoll OL på e-post: kasserer@eidsvollorientering.no. Det er kun én person som mottar faktura for hver familie, så tilhører du en familie, så kan e-posten ha gått til et annet familiemedlem.

Ønsker du å melde deg inn i Eidsvoll OL, så fyller du ut innmeldingsskjema på https://www.eidsvollorientering.no/register/apply/application.

Ønsker du å melde deg ut av Eidsvoll OL, så følger du oppskriften på https://www.eidsvollorientering.no/p/70808/utmelding.O-trening for barn og ungdom fra 15. april

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 8. Apr 2024

Eidsvoll Orienteringslag starter opp orienteringstrening for nybegynnere, barn og ungdom (8-14 år) mandag 15. april 2024 kl. 18:00 ved Eidsvoll videregående skole.

Vi arrangerer orienteringstreninger for barn og ungdom (8-14 år) hver mandag kl. 18:00-19:30 frem til høstferien, med unntak av skoleferier og andre fridager. 

Dette er et allsidig treningstilbud med både opplæring i kart og kompass og fysisk trening. Vi legger vekt på å skape et godt miljø der alle blir inkludert og får utfordringer som passer den enkelte.

Treningsavgiften er kroner 250,- per barn for 2024. I tillegg kommer medlemskontingent i Eidsvoll OL. I 2024 er medlemskontingenten kroner 150,- for barn (t.o.m. 20 år).

Påmelding til treningene gjøres her

Spørsmål om treningen kan rettes til Øystein Bieltvedt Skeie på oystein.skeie [at] gmail.com.

Velkommen på trening!Protokoll fra årsmøtet 2024

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 23. Mar 2024

Eidsvoll OL avholdt årsmøte 2024 på Skistua 20. mars 2024.

På årsmøtet ble det behandlet ordinære årsmøtesaker. I tillegg ble det vedtatt ny lov for Eidsvoll OL og det ble vedtatt at Eidsvoll OL er et selveiende og frittstående idrettslag. Dette innebærer at Eidsvoll OL ikke er en «lokalklubb» i Raumar Orientering, men at Eidsvoll OL og Raumar Orientering må være to likeverdige idrettslag.

Protokoll årsmøtet 2024

Vedtatte dokumenter:Saksdokumenter til årsmøtet 20. mars

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 13. Mar 2024

Styret viser til innkalling til årsmøte av 7. februar 2024.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 19:00 på Skistua, Eidsvoll Verk.

Under følger saklisten og saksdokumentene for årsmøtet:

Styret gjør særlig oppmerksom på sak 10.2 om forholdet mellom Eidsvoll OL og Raumar Orientering hvor styret foreslår følgende vedtak: "Eidsvoll OL er et selveiende og frittstående idrettslag. Dette innebærer at Eidsvoll OL ikke er en «lokalklubb» i Raumar Orientering, men at Eidsvoll OL og Raumar Orientering må være to likeverdige idrettslag. (...)"

Mvh,

StyretInnkalling til årsmøte i Eidsvoll OL 2024

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 7. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll OL.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 19:00 på Skistua, Eidsvoll Verk.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 6. mars 2024 til styret@eidsvollorientering.no. Det ønskes at Mal for forslag.docx brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.eidsvollorientering.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eidsvoll OL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eidsvoll OL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Eidsvoll OLs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på leder@eidsvollorientering.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret