Ny utviklingstrapp for orientering

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 13. Jan 2024

Norges Orienteringsforbund har laget et ny utviklingstrapp for orientering, se https://utviklingstrappa.idrettenonline.no/next/p/72341/hjem. Utviklingstrappa skal bidra til en en systematisk utvikling av utøverens ferdigheter fra start som nybegynner til man er mer erfaren, enten det er for å sanke medaljer på elitenivå eller ønske om å være aktiv i o-sporten livet ut.

Utviklingstrappa er ment som et verktøy for trenere, utøvere, ledere og foreldre både i klubb, krets og forbund som skal gi en praktisk og hensiktsmessig veiledning til å lage gode treningsopplegg som er tilpasset for de ulike nivåene i orientering og hvilke «krav» som bør stilles til utøvere på de forskjellige nivåene.

Den beskriver en god progresjon i treningsarbeidet for å utvikle de egenskapene som er viktigst for å prestere i orienteringsløp: o-teknikk, utholdenhet, løpeteknikk, mentale egenskaper m.fl.

Utviklingstrappa består av syv «trinn» der trinn 1-5 bygger på tidligere modell.  Aktiv start og aktiv med orientering hele livet er nye «trinn». Trinn 1 til 5 beskriver en alderskategori, men trappa kan brukes uavhengig av alderstrinn, f.eks. treningsår. Det vil være flytende overganger mellom de ulike trinnene.

Hvert trinn er stort sett bygd opp med flg. innhold:

  • Hva er viktig i den aktuelle perioden og hvilke forutsetninger behøver utøveren
  • O-teknikk (generelt, spesifikt for skog og sprint, analyse)
  • Fysisk trening (utholdenhet, styrke, løpeteknikk, spenst og hurtighet)
  • Mentale og taktiske elementer
  • Den helhetlige utøveren (pubertet og kjønnsforskjeller, ernæring og kosthold, fair play, antidoping, miljø, totalbelastning m.m.)
  • Trenerens rolle

For de som ønsker å gå mer i dybden på flere av områdene, så er det tatt med mer fagstoff og grundigere beskrivelse under «generell teori». 

Nytt i denne utgaven av utviklingstrappa er beskrivelse av orientering som en aktivitet man kan ha glede av gjennom hele livet. Den omhandler de aller fleste utøvere som har orientering som sin aktivitet med varierende ambisjoner, og denne perioden kan starte når som helst i livet.

Utviklingstrappa er tilgjengelig som:


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.